RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2015 pola que se convocan as actividades formativas e as probas de avaliación de carácter libre que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

Mar, 10/03/2015 - 09:58
Máis información en: http://www.xunta.es/dog