RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024, conxunta da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde.

Xov, 01/02/2024 - 08:50