RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilita persoal asesor e/ou avaliador no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Lun, 15/02/2016 - 11:49
Máis información en: http://www.xunta.es/dog