RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento de crédito orzamentario da Orde de 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 3, do 7 de xaneiro).

Mar, 09/02/2021 - 08:30

Para máis información, prema aquí