RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019 (código de procedemento TR852A).

Mar, 10/03/2020 - 08:30

Para máis información, prema aquí