RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019 (Diario Oficial de Galicia número 30, do 12 de febreiro).

Xov, 12/12/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.