RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2015 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lun, 09/02/2015 - 09:16
Máis información en: www.xunta.es/dog/