RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Asesoramento Científico-Técnico da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

Lun, 13/09/2021 - 11:59