RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2014, do Director Xeral de Lanbide-Servizo Vasco de Emprego, pola que se procede á publicación da convocatoria, para o exercicio 2014, das axudas económicas á formación para o emprego de oferta dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas da Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobada por Acordo do Consello de Adminstración de Lanbide.

Ven, 12/09/2014 - 13:59