RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020 pola que se publica a relación das/dos beneficiarias/os e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2020.

Mar, 14/07/2020 - 08:30

Para máis información, prema aquí