RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Mér, 06/02/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.