RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2014 e 2015 (Diario Oficial de Galicia número 6, do 10 de xaneiro de 2014).

Mar, 14/10/2014 - 13:47