RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se declara de interese galego e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Impulsa para el Desarrollo del Empleo y la Integración Social.

Mér, 19/06/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.