RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014.

Ven, 20/02/2015 - 13:43
Máis información en: http://www.xunta.es/dog