Resolución do 8 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ven, 22/01/2016 - 13:04
Máis información en: http://www.boe.es/boe/