RESOLUCIÓN do 8 novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se publica o crédito, para o exercicio 2019, das axudas recollidas na Orde do 22 de maio de 2018 pola que se ditan, con carácter permanente, normas de procedemento para a xestión das axudas previstas no Real decreto 3/2014, do 10 de xaneiro, polo que se establecen as normas especiais para a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas.

Lun, 25/11/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.