RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

Mar, 22/10/2019 - 08:30

Para máis información, prema aquí.