RESOLUCIÓN EMO/2483/2014, do 28 de outubro, de ampliación do importe máximo destinado ao financiamento dos plans de formación previstos na Orde EMO/206/2014, do 7 de xullo, per a que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas ao financiamento dos plans de formación profesional de oferta, dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras empregadas, que promove o Consorcio para a Formación Continua de Cataluña, e se abre a convocatoria de 2014.

Ven, 14/11/2014 - 11:41