Aprobase a convocatoria para a concesión de subvencións públicas para a execución de plans de formación, de ámbito estatal, dirixidos prioritariamente as persoas ocupadas

Mér, 27/08/2014 - 11:38
Toda a información no seguinte enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8955.pdf